حضور پتروشیمی تبریز در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
حضور پتروشیمی تبریز در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

حضور پتروشیمی تبریز در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست امروز اولین روز از نمایشگاه ایران پلاست است و پتروشیمی تبریز دست پر با عرضه محصولات متنوع پلیمری خود به رونق هر چه بیشتر کسب و کارش می اندیشد.این نمایشگاه در چهار گروه مواد اولیه، محصولات پیش ساخته و ساخته شده، ماشین آلات و تجهیزات […]

حضور پتروشیمی تبریز در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

امروز اولین روز از نمایشگاه ایران پلاست است و پتروشیمی تبریز دست پر با عرضه محصولات متنوع پلیمری خود به رونق هر چه بیشتر کسب و کارش می اندیشد.
این نمایشگاه در چهار گروه مواد اولیه، محصولات پیش ساخته و ساخته شده، ماشین آلات و تجهیزات و خدمات برگزار می گردد.