حضور کیانی و خلعتبری مقابل تراکتور در هاله ایی از ابهام
حضور کیانی و خلعتبری مقابل تراکتور در هاله ایی از ابهام

⭕️ حضور کیانی و خلعتبری مقابل تراکتور در هاله ایی از ابهام 🔸تیم سپاهان در حالی در هفته سوم لیگ برتر مقابل تیم تراکتور قرار خواهد گرفت که مهدی کیانی و محمدرضا خلعتبری دو بازیکن با تجربه این تیم با مصدومیت مواجه هستند و شرایط آنها برای حضور در این بازی مبهم است.

⭕️ حضور کیانی و خلعتبری مقابل تراکتور در هاله ایی از ابهام

🔸تیم سپاهان در حالی در هفته سوم لیگ برتر مقابل تیم تراکتور قرار خواهد گرفت که مهدی کیانی و محمدرضا خلعتبری دو بازیکن با تجربه این تیم با مصدومیت مواجه هستند و شرایط آنها برای حضور در این بازی مبهم است.