حقوق ۱۴۰۳ از نرخ تورم عقب می‌افتد
حقوق ۱۴۰۳ از نرخ تورم عقب می‌افتد

حقوق ۱۴۰۳ از نرخ تورم عقب می‌افتد پیشنهاد کمیسیون اجتماعی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت است که اگرچه این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رای نیاورد، اما بار دیگر در صحن علنی مجلس هم ارائه می‌شود. با این وجود اما به نظر نمی‌رسد مجلس به افزایش بیشتر حقوق رای دهد چون بسیاری از نمایندگان معتقدند […]

حقوق ۱۴۰۳ از نرخ تورم عقب می‌افتد

حقوق ۱۴۰۳ از نرخ تورم عقب می‌افتد

پیشنهاد کمیسیون اجتماعی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت است که اگرچه این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رای نیاورد، اما بار دیگر در صحن علنی مجلس هم ارائه می‌شود. با این وجود اما به نظر نمی‌رسد مجلس به افزایش بیشتر حقوق رای دهد چون بسیاری از نمایندگان معتقدند که دولت منابعی برای این افزایش ندارد.

دنیای اقتصاد نوشت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت را در نظر گرفته بود، افزایشی که با تورم همخوانی نداشت و همین مورد از ابتدای انتشار بودجه در رسانه‌ها انتقاداتی را به دنبال داشت. در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ نمایندگان مجلس ۲ درصد حقوق را افزایش دادند که همین امر انتقاداتی را از سوی دولتمردان به دنبال داشت. اما با وجود این انتقادات، روز دوشنبه نماینده دولت در کمیسیون تلفیق بار مالی ناشی از افزایش حقوق را پذیرفت.

با این حال پیشنهاد کمیسیون اجتماعی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت است که اگرچه این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رای نیاورد، اما بار دیگر در صحن علنی مجلس هم ارائه می‌شود. با این وجود اما به نظر نمی‌رسد مجلس به افزایش بیشتر حقوق رای دهد چون بسیاری از نمایندگان معتقدند که دولت منابعی برای این افزایش ندارد.

منبع تامین افزایش حقوق چیست؟

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، با بیان اینکه تغییرات چندانی در بودجه ندادیم، گفت: افزایش ۲ درصدی حقوق کارمندان که از سوی کمیسیون تلفیق انجام شد، رقم چندانی نیاز ندارد. ما بودجه را افزایش چندانی ندادیم و افزایش ۲ درصد حقوق عادی است. سال گذشته هم همین بحث بود و تغییراتی در بودجه داشتیم.