حمایت تهران از مسکو ادعایی تنش‌زا است
حمایت تهران از مسکو ادعایی تنش‌زا است

حمایت تهران از مسکو ادعایی تنش‌زا است متفکر آزاد، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی درباره ادعای برخی رسانه‌ها و مقامات غربی مبنی بر حمایت ایران از یکی از طرفین جنگ اوکراین – روسیه گفت: نظر صریح وزارت خارجه بر این بوده که ما در این جنگ، طرفیت خاصی برای ارسال سلاح و یا […]

حمایت تهران از مسکو ادعایی تنش‌زا است

متفکر آزاد، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی درباره ادعای برخی رسانه‌ها و مقامات غربی مبنی بر حمایت ایران از یکی از طرفین جنگ اوکراین – روسیه گفت: نظر صریح وزارت خارجه بر این بوده که ما در این جنگ، طرفیت خاصی برای ارسال سلاح و یا هر گونه حمایت دیگری نداریم.

🔹ایران نه تنها در این جنگ بی طرف است بلکه برای میانجی گری تلاش‌های جدی صورت داده است.

🔹هدف برخی رسانه‌ها و مقامات خارجی از عنوان کردن ادعاهایی مبنی بر اینکه ایران در این جنگ دخالت دارد و ایفای نقش می‌کند، این است که نوعی تنش زایی علیه کشورمان ایجاد کند.