حمایت دو سوم رای دهندگان آمریکایی از احیای برجام
حمایت دو سوم رای دهندگان آمریکایی از احیای برجام

حمایت دو سوم رای دهندگان آمریکایی از احیای برجام 🔹نتایج یک نظر سنجی جدید نشان می دهد نزدیک به دو سوم از رای دهندگان آمریکایی در انتخابات میاندوره ای کنگره از احیای برجام حمایت می کنند و معتقدند برای محدود کردن برنامه هسته ای ایران باید از ابتکارات دیپلماتیک (به جای جنگ) استفاده شود. 🔹موسسه […]

حمایت دو سوم رای دهندگان آمریکایی از احیای برجام 🔹نتایج یک نظر سنجی جدید نشان می دهد نزدیک به دو سوم از رای دهندگان آمریکایی در انتخابات میاندوره ای کنگره از احیای برجام حمایت می کنند و معتقدند برای محدود کردن برنامه هسته ای ایران باید از ابتکارات دیپلماتیک (به جای جنگ) استفاده شود.

🔹موسسه “دیتا فور پروگرِس” آمریکا در فاصله تاریخ هشتم تا یازدهم جولای (ماه میلادی گذشته) یک نظر سنجی را از میان ۱۳۳۰ رای دهنده احتمالی آمریکایی در انتخابات میاندوره ای کنگره که قرار است در آبان ماه امسال برگزار شود، انجام داده است.

🔹یافته های این نظرسنجی نشان می دهد اکثریت آمریکایی ها از احیای برجام حمایت می کنند و تنها کمتر از ۱۰ درصد از رای دهندگان آمریکایی گزینه جنگ را به جای دیپلماسی در برابر ایران مناسب می دانند.