حمله به دو پایگاه آمریکا در شرق سوریه
حمله به دو پایگاه آمریکا در شرق سوریه

حمله به دو پایگاه آمریکا در شرق سوریه 🔹منابع خبری از حمله به دو پایگاه آمریکا در میدان نفتی العمر و همچنین پایگاه ارتش تروریستی این کشور در کونیکو در شرق سوریه خبر دادند. 🔹پایگاه ارتش آمریکا در میدان العمر با ۵ راکت هدف حمله قرار گرفته است.

حمله به دو پایگاه آمریکا در شرق سوریه

🔹منابع خبری از حمله به دو پایگاه آمریکا در میدان نفتی العمر و همچنین پایگاه ارتش تروریستی این کشور در کونیکو در شرق سوریه خبر دادند.

🔹پایگاه ارتش آمریکا در میدان العمر با ۵ راکت هدف حمله قرار گرفته است.