حمله به سلمان رشدی در نیویورک
حمله به سلمان رشدی در نیویورک

حمله به سلمان رشدی در نیویورک 🔹 سلمان رشدی نویسنده‌ ایرانی که بعد از نوشتن کتاب آیات شیطانی مهرور‌الدم اعلام شده بود در نیویورک و در حالی که برای ادای یک سخنرانی آماده می‌شد، مورد حمله قرار گرفته است. 🔹 خبرنگار آسوشیتدپرس که شاهد حمله به او بوده است می‌گوید یک نفر بعد از معرفی […]

حمله به سلمان رشدی در نیویورک

🔹 سلمان رشدی نویسنده‌ ایرانی که بعد از نوشتن کتاب آیات شیطانی مهرور‌الدم اعلام شده بود در نیویورک و در حالی که برای ادای یک سخنرانی آماده می‌شد، مورد حمله قرار گرفته است.

🔹 خبرنگار آسوشیتدپرس که شاهد حمله به او بوده است می‌گوید یک نفر بعد از معرفی سلمان رشدی روی سکو پریده و او را با چاقو هدف قرار داده است سلمان رشدی در پی این ضربه به زمین افتاده، و روشن نیست که از این حمله دقیقا چه آسیبی دیده است.