حمله جدید اسرائیل به فرودگاه دمشق
حمله جدید اسرائیل به فرودگاه دمشق

حمله جدید اسرائیل به فرودگاه دمشق کشته شدن ۵ نظامی سوریه 🔹 فرودگاه دمشق پایتخت سوریه و مناطق اطراف آن مورد هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفتند. این خبر را رسانه های دولت سوریه اعلام کردند.

حمله جدید اسرائیل به فرودگاه دمشق

کشته شدن ۵ نظامی سوریه

🔹 فرودگاه دمشق پایتخت سوریه و مناطق اطراف آن مورد هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفتند. این خبر را رسانه های دولت سوریه اعلام کردند.