حمید ابوطالبی، مشاور رییس جمهور پیشین ایران: چین به دیپلماسی جهانی علیه ایران پیوسته‌است
حمید ابوطالبی، مشاور رییس جمهور پیشین ایران: چین به دیپلماسی جهانی علیه ایران پیوسته‌است

حمید ابوطالبی، مشاور رییس جمهور پیشین ایران: چین به دیپلماسی جهانی علیه ایران پیوسته‌است 🔹 آنگونه که بیانیه مشترک امروز چین وعربستان نشان میدهد، وبیانگر تصویری روشن از مواضع یکپارچه آمریکا و غرب است، چین هم به دیپلماسیِ جهانی برعلیه ایران پیوسته است. اینکه چین وعربستان برضرورت تحکیم همکاری مشترک برای اطمینان از ماهیّت صلح‌آمیز […]

حمید ابوطالبی، مشاور رییس جمهور پیشین ایران: چین به دیپلماسی جهانی علیه ایران پیوسته‌است

🔹 آنگونه که بیانیه مشترک امروز چین وعربستان نشان میدهد، وبیانگر تصویری روشن از مواضع یکپارچه آمریکا و غرب است، چین هم به دیپلماسیِ جهانی برعلیه ایران پیوسته است.

اینکه چین وعربستان برضرورت تحکیم همکاری مشترک برای اطمینان از ماهیّت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران توافق دارند؛

🔹 از ایران میخواهند باآژانس انرژی اتمی همکاری کند؛و بر رژیم عدم‌اشاعه متعهدبماند؛

🔹 از ایران میخواهند به اصول حسن‌ همجواری و عدم‌ دخالت در امورداخلی کشورها احترام بگذارد؛

🔹 درمسائلی چون امنیت منطقه‌ای، یمن،سوریه،لبنان، و…مواضع مشترک -مغایربا ایران- داشته ودربیانیه‌شان قیدکرده‌اند؛

🔹 درمورد فلسطین، هر دو کشور بر راه حل تشکیل دو دولت «اسرائیل-فلسطین» تاکید نموده وچین وعربستان با واگذاری بیت‌المقدس غربی به اسرائیل موافقت کرده‌اند!

🔹آیا «سردرگمی استراتژیک در سیاست خارجی»، و «ناکارآمدی دیپلماتیک» در استراتژیک خواندنِ «روابط ایران و چین» معنایی جز این دارد؟