حکم اعدام سهند نورمحمدزاده لغو اما اتهام محاربه باقی ماند
حکم اعدام سهند نورمحمدزاده لغو اما اتهام محاربه باقی ماند

حکم اعدام سهند نورمحمدزاده لغو اما اتهام محاربه باقی ماند حامد احمدی، وکیل انتخابی سهند نورمحمدزاده: حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که به عنوان شعبه هم‌عرض به پرونده سهند نورمحمدزاده رسیدگی می‌کرد، امروز به من ابلاغ شد. متاسفانه قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رای اصراری صادر کرده به این معنا که به اتهام محاربه اصرار […]

حکم اعدام سهند نورمحمدزاده لغو اما اتهام محاربه باقی ماند

حامد احمدی، وکیل انتخابی سهند نورمحمدزاده: حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که به عنوان شعبه هم‌عرض به پرونده سهند نورمحمدزاده رسیدگی می‌کرد، امروز به من ابلاغ شد. متاسفانه قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رای اصراری صادر کرده به این معنا که به اتهام محاربه اصرار کرده است. قاضی شعبه اعدام را لغو کرده ولی سهند را محارب دانسته است.

براین اساس، سهند به اتهام محاربه به ۱۰ سال تبعید به کهنوج استان کرمان، ۵ سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی و یک سال حبس هم به اتهام اخلال در نظم عمومی محکوم شده است.

قطعا به حکم صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اعتراض خواهیم کرد. در صورت اعتراض به رای اصراری، پرونده به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد و درباره پرونده سهند نیز قانونا باید این اتفاق رخ دهد.