حکم اعدام محمد قبادلو تایید شد
حکم اعدام محمد قبادلو تایید شد

حکم اعدام محمد قبادلو تایید شد 🔹دیوان عالی کشور با انتشار یک اصلاحیه اعلام کرد که فرجام‌خواهی به‌عمل آمده در پرونده محمد قبادلو رد شده و دادنامه نامبرده را کیفری، ابرام کرد. 🔹همچنین فرجام‌خواهی سامان صیدی (یاسین) از متهمان اغتشاشات اخیر از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و با توجه به نواقص تحقیقاتی و […]

حکم اعدام محمد قبادلو تایید شد

🔹دیوان عالی کشور با انتشار یک اصلاحیه اعلام کرد که فرجام‌خواهی به‌عمل آمده در پرونده محمد قبادلو رد شده و دادنامه نامبرده را کیفری، ابرام کرد.

🔹همچنین فرجام‌خواهی سامان صیدی (یاسین) از متهمان اغتشاشات اخیر از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و با توجه به نواقص تحقیقاتی و مستندات، پرونده او برای رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع شده است.