حکم بازداشت عمران خان صادر شد
حکم بازداشت عمران خان صادر شد

حکم بازداشت عمران خان صادر شد 🔹روزنامه نیشن چاپ اسلام‌آباد از صدور حکم بازداشت عمران خان نخست وزیر سابق و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان خبر داد.

حکم بازداشت عمران خان صادر شد

🔹روزنامه نیشن چاپ اسلام‌آباد از صدور حکم بازداشت عمران خان نخست وزیر سابق و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان خبر داد.