حیوانات را بخشی از زندگی خود بدانیم
حیوانات را بخشی از زندگی خود بدانیم

حیوانات را بخشی از زندگی خود بدانیم بعد از ظهر دیروز، مشاهده قلاده سگی زیبا اما با ظاهری شبیه به گرگ انعکاس خبری گسترده ای در رسانه ها به همراه داشت و حتی موجی از نگرانی را برای دوستداران حیوانات در شهر تبریز و همکاران و فعالان رسانه ای در پایتخت داشت اگر در فیلم […]

حیوانات را بخشی از زندگی خود بدانیم

بعد از ظهر دیروز، مشاهده قلاده سگی زیبا اما با ظاهری شبیه به گرگ انعکاس خبری گسترده ای در رسانه ها به همراه داشت و حتی موجی از نگرانی را برای دوستداران حیوانات در شهر تبریز و همکاران و فعالان رسانه ای در پایتخت داشت

اگر در فیلم منتشر شده در رسانه ها به دقت نگاه کنیم، شاید تنها تماس با یک سازمان امدادی آتش نشانی کافی بود که پس از به دام انداختن این حیوان، شاهد زیبایی آزاد سازی آن در طبیعت توسط آتش نشانان باشیم.

اگر از موضع همین حیوان به خود انسان نگاه کنیم، شاید همچنان که ما از دیدن این حیوان،خطراتش را حس می کنیم، ممکن است این حیوان هم از ما ترسی نهفته در دل دارد.

حیوانات همچون همه مخلوقات دستی در خلقتشان ندارند که ظاهری آرام و زیبا و یا خشن و درنده برای خود بسازند.

دنبال کردن حیوان توسط شهروندان در چنین مواقعی که از فرط ترس و وحشت یا حس کنجکاوی است ، ترسی ناگزیر  هم برای حیوان بوجود می آورد که ممکن است حیوان عکس العملی خطرناک برای مقابله از خود نشان دهد و قطعاً شهروندان آسیب پذیر تر خواهند بود.

اگر از این حیوان ترس داریم، بهتر است محل را ترک و با ایجاد آرامش،کار را به کارشناسان این حوزه مثل آتش نشانی ، محیط زیست و یا انجمن حمایت از حیوانات بسپاریم.

بهتر است از دور ناظر بر ماجرا باشیم تا امداد رسانان با خیالی آسوده و به دور از تشویش  به کار امداد بپردازند.

حیوانات را بخشی از زندگی خود بدانیم و آرامش را در محل های حادثه حفظ کنیم.

سیامک نوروزی مدیر روابط عمومی آتش نشانی تبریز