خاطره کفاشیان از علاقه شدید کی‌روش به پول
خاطره کفاشیان از علاقه شدید کی‌روش به پول

🔹علی کفاشیان درباره کی روش یک تز داشت! برایش دو چیز خیلی مهم بود؛ چیزهایی که برای موفقیت تیمش لازم داشت و اسکناس!این خاطره را رئیس خوش خنده البته بارها تکرار کرده است:آن اوایل وزیر ورزش مان محمد عباسی بود. با کره بازی مهمی داشتیم. وزیر گفت برایش چه چیزی ببریم؟ گفتم پول! اما در […]

🔹علی کفاشیان درباره کی روش یک تز داشت! برایش دو چیز خیلی مهم بود؛ چیزهایی که برای موفقیت تیمش لازم داشت و اسکناس!این خاطره را رئیس خوش خنده البته بارها تکرار کرده است:آن اوایل وزیر ورزش مان محمد عباسی بود. با کره بازی مهمی داشتیم. وزیر گفت برایش چه چیزی ببریم؟ گفتم پول! اما در آخر هفته ای که در تعطیلات عاشورا هم بود هماهنگ کردن دلار کار دشواری بود. گفتم برایش اسکناس ریال بیاورید توی کیسه.او دوست دارد. خودش تبدیلش می کند!

🔹ایران در روزی که کی روش به خاطر درگیری با بازیکن قد بلند کره اخراج شد، با گل زیبای جواد نکونام بازی را برد و سرمربی آن روز پاداش اش از وزیر ورزش را که معادل ۶٠ میلیون تومان بود ، تراول چک های ۵۰ هزار تومانی گرفت!