خانواده ای به وسعت آذربایجان !
خانواده ای به وسعت آذربایجان !

خانواده ای به وسعت آذربایجان ! مهدی حافظ زاده محدودیت های شدید کرونایی از اول آذر در بسیاری از استان ها از جمله آذربایجان شرقی شروع می شود . استان ما با داشتن ۱۵ شهرستان قرمز متاسفانه از این نظر رتبه اول کشوری است و اوضاع شهر تبریز نیز آنقدر وخیم شده که تعداد فوتی […]

خانواده ای به وسعت آذربایجان !

مهدی حافظ زاده

محدودیت های شدید کرونایی از اول آذر در بسیاری از استان ها از جمله آذربایجان شرقی شروع می شود . استان ما با داشتن ۱۵ شهرستان قرمز متاسفانه از این نظر رتبه اول کشوری است و اوضاع شهر تبریز نیز آنقدر وخیم شده که تعداد فوتی های کرونایی آن به بیش از ۴۰ نفر رسیده است .
با تمام انتقادهایی که به عملکرد دولت داشته و داریم و عملکرد استاندار آذربایجان شرقی را ضعیف می دانیم برای نجات جان انسان ها باید همتی ویژه کنیم .
تبریز و آذربایجان را با همت مردمانش می شناسند و مارا مرد روزهای سخت و سرنوشت ساز می دانند . از اول آذرماه باید آذربایجان را خانواده خود بدانیم و برای نجات جان همه و نه فقط خودمان نیازمند همت و ابثار هستیم .
اگر قبول داشته باشیم جنگ کرونا اینک به محلات و خانه هایمان رسیده تدبیری دیگر لازم است . تدبیری که ادعای خانواده ای به بزرگی آذربایجان را اثبات می کند .
اگر امروز بر رشادت شیرزنان و دلیر مردان دیارمان در دوره مشروطه و هشت سال دفاع مقدس می بالیم قطع یقین آیندگان بر عملکرد امروز ما درمبارزه با ویروس منحوس کرونا قضاوت خواهند کرد .
ضمن قدردانی از تمام نیروهای زحمت کشی که مدتهاست به جنگ کرونا آمده اند به ویژه خادمین بی ادعا و گمنام شهرداری تبریز و کادر درمان استان اینک نوبت ما مردم ترک زبان است تا تبریز و آذربایجان را تنها و تنها با رعایت پروتکل های بهداشتی از وضعیت قرمز خارج کنیم .