خاوران؛ شهرک مسکونی انسان محور
خاوران؛ شهرک مسکونی انسان محور

شهردار منطقه۹ گفت: فضاهای شهری در شهرک مسکونی خاوران، برای تعاملات و کنش های ساکنین آن، بر مبنای شهر انسان محور و انسان گرا در حال شکل گیری است. به گزارش تایسیزنیوز، بدری حامد با اشاره به افق شهرک خاوران و پیش بینی های صورت گرفته در مسیر شکل گیری بافت مدرن شهری آن اظهار […]

شهردار منطقه۹ گفت: فضاهای شهری در شهرک مسکونی خاوران، برای تعاملات و کنش های ساکنین آن، بر مبنای شهر انسان محور و انسان گرا در حال شکل گیری است.

به گزارش تایسیزنیوز، بدری حامد با اشاره به افق شهرک خاوران و پیش بینی های صورت گرفته در مسیر شکل گیری بافت مدرن شهری آن اظهار کرد: آتیه شهرک خاوران و آرامش و کیفیت زندگی در آن تابع تصمیمات و اقدامات امروز مدیریت شهری است.

شهردار منطقه خاطرنشان کرد: زندگی ماشینی و کاهش فعالیت های انسان محور باعث گردیده که نرخ سلامت و آرامش در زندگانی شهری امروزی به شدت کاهش یابد که بر این اساس، با هدف ارتقاء شاخص های کیفیت زندگی، رویکرد مدیریت شهری در این بخش از کلانشهر تبریز، در کنار تعریف و اجرای بافت مدرن شهری، تکیه بر پروژه های انسان محور و انسان گرا است.

وی تصریح کرد: بلاشک اسکان بیش از ۱۵۰ هزار نفر در گستره این شهرک مسکونی می بایست با تعریف زیرساخت های انسان محور، سلامتی و نشاط ساکنین را فراهم سازد که در این راستا فضاهای شهری در شهرک مسکونی خاوران، برای تعاملات و کنش های ساکنین آن، بر مبنای شهر انسان محور و انسان گرا در حال شکل گیری است.

بدری حامد افزود:  احداث و تکمیل شبکه پیوسته پیاده راهی و دوچرخه سواری از جمله بهترین اقداماتی است که مدیریت شهری برای تردد ساکنین در آینده این شهرک پیش بینی کرده و گام هایی نیز در این راستا برداشته است که از آن جمله می توان به احداث مسیرهای دوچرخه سواری در حاشیه برخی خیابان های عریض اشاره کرد که قریب به ۵ کیلومتر آن عملیاتی شده است.

شهردار منطقه در بخش پایانی سخنان خود برنامه ریزی جهت احداث مسیرهای جدید دوچرخه سواری را در سطح منطقه اعلام داشته و اظهار داشت: مسیرهای پیاده روی نیز بصورت شبکه پیوسته و استاندارد با احداث معابر جدیدالاحداث در حال شکل گیری است.