خاکسپاری «سایه» در وطن، مشکل حقوق ملی و بین‌المللی
خاکسپاری «سایه» در وطن، مشکل حقوق ملی و بین‌المللی

خاکسپاری «سایه» در وطن، مشکل حقوق ملی و بین‌المللی تدفین ابتهاج بر عهده کدام عضو خانواده است؟/ دادگاه کلن تصمیم می‌گیرد ✍ شهرام ایران بومی کارشناس حقوق بین الملل 🔹اکنون میان منسوبان امیر غزل معاصر مرحوم «امیر‌ هوشنگ ابتهاج» بحثی است که جنبه قضایی به خود گرفته است. اجماع بر سر خاکسپاری ایشان در وطن، […]

خاکسپاری «سایه» در وطن، مشکل حقوق ملی و بین‌المللی

تدفین ابتهاج بر عهده کدام عضو خانواده است؟/ دادگاه کلن تصمیم می‌گیرد

✍ شهرام ایران بومی کارشناس حقوق بین الملل

🔹اکنون میان منسوبان امیر غزل معاصر مرحوم «امیر‌ هوشنگ ابتهاج» بحثی است که جنبه قضایی به خود گرفته است. اجماع بر سر خاکسپاری ایشان در وطن، ایران ما حاصل نشده است. لذا دادگاه کلن باید تصمیم بگیرد که تصمیم بر سر تدفین چگونه و بر‌عهده کدامین عضو خانواده باشد. 

🔹دولت آلمان به عنوان داوری که باید در تسهیل مسیر عبور سایه تصمیم بگیرد اکنون در آزمون سختی قرار دارد؛ احترام به حقوق انسانی و میراث فرهنگی. لذا باید مراعات کند و خواسته شخصی متوفی که طبق اشعار و خواسته شخص ایشان بارها بیان شده را مجری دارد. باید اجازه داده شود سایه در جایی به خاک سپرده شود که خودش آرزو داشته است و آن خاک سرزمین مادری‌اش ایران است.

🔹در این پرونده می‌تواند قرارداد بین‌المللی دیگری هم نقش داشته باشد و پاسخگوی این بحث از جنبه حقوقی باشد و آن‌هم قرارداد بین‌المللی سال ۱۹۶۸ است که در تهران بین تمام کشورهای دنیا بسته شد و حق پیشرفت را به عنوان حقی از حقوق بشر تثبیت و اعلام کرد

🔹هویت قومی، هویت ملی ما ایرانیان نباید ابزاری برای بیگانگان، برای سودجویان شود تا میراث فرهنگی و انسانی ما را بربایند. امروز چگونه با مرگ سایه برخورد کردن جزو تمرین‌های ما ایرانیان برای ساخت فرهنگ ملی کشور است. خاکسپاری بخشی از حقوق انسانی است و دولت‌ها موظف هستند تا در برابر حقوق انسان مسوولانه عمل کنند.