خبرنگار تایسیز آذربایجان حائز رتبه اول جشنواره استانی ابوذر شد
خبرنگار تایسیز آذربایجان حائز رتبه اول جشنواره استانی ابوذر شد

خبرنگار تایسیز آذربایجان حائز رتبه اول جشنواره استانی ابوذر شد ▫️«نجیبه پورکریم » خبرنگار نشریه تایسیز آذربایجان و آژانس خبری تحلیلی  تایسیز نیوز  در ششمین جشنواره استانی ابوذر رتبه اول  بخش اینفوگرافی را از آنِ خود کرد. ▫️جشنواره استانی ابوذر ویژه فعالین رسانه‌ای استان از بین بیش از ۶۰۰ اثر ارسالی با معرفی برگزیدگان عصر […]

خبرنگار تایسیز آذربایجان حائز رتبه اول جشنواره استانی ابوذر شد

▫️«نجیبه پورکریم » خبرنگار نشریه تایسیز آذربایجان و آژانس خبری تحلیلی  تایسیز نیوز  در ششمین جشنواره استانی ابوذر رتبه اول  بخش اینفوگرافی را از آنِ خود کرد.

▫️جشنواره استانی ابوذر ویژه فعالین رسانه‌ای استان از بین بیش از ۶۰۰ اثر ارسالی با معرفی برگزیدگان عصر دیروز در سالن همایش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به کار خود پایان داد.