خبرهای خوشی در مورد دریاچه ارومیه خواهیم شنید
خبرهای خوشی در مورد دریاچه ارومیه خواهیم شنید

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: خبرهای خوشی در مورد دریاچه ارومیه خواهیم شنید معاون رییس جمهور با بیان اینکه خبرهای خوشی در مورد دریاچه ارومیه خواهیم شنید، گفت: همه اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری در این زمینه انجام شده و در رابطه با حذف چاه‌های غیر مجاز و تغییر کاربری‌ها و کشت مناسب تصمیمات […]

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

خبرهای خوشی در مورد دریاچه ارومیه خواهیم شنید

خبرهای خوشی در مورد دریاچه ارومیه خواهیم شنید

معاون رییس جمهور با بیان اینکه خبرهای خوشی در مورد دریاچه ارومیه خواهیم شنید، گفت: همه اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری در این زمینه انجام شده و در رابطه با حذف چاه‌های غیر مجاز و تغییر کاربری‌ها و کشت مناسب تصمیمات خوبی گرفته شده است.

به گزارش تایسیز نیوز، سلاجقه در نشست خبری خود در نخستین نمایشگاه دستاوردها و اقدامات دولت سیزدهم در پاسخ به پرسش دیگری درباره دریاچه ارومیه با اشاره به بازدید دو هفته قبل از این منطقه، وضعیت آن را مناسب دانست و افزود: ستاد ملی دریاچه ارومیه برگزار شد و اکنون ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب دارد.

وی ادامه داد: خبری از مرگ دریاچه نیست و در شهریور ماه آب چند سد در این دریاچه رهاسازی می شود.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه خبرهای خوشی در مورد دریاچه ارومیه خواهیم شنید، گفت: همه اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری در این زمینه انجام شده و در رابطه با حذف چاه‌های غیر مجاز و تغییر کاربری‌ها و کشت مناسب تصمیمات خوبی گرفته شده است.

سلاجقه در پاسخ به پرسش دیگری درباره سدسازی های ترکیه گفت: درباره آنچه در ترکیه رخ داده نشست‌هایی با کشورهای همسایه داشته‌ایم و اکنون رویکرد مناسب است و ادبیات نسبت به قبل مردم پسند شده است.

وی ادامه داد: در این خصوص همچنین نشست هایی با سفیر ترکیه برگزار و رویکردها همگراتر شده است.