خبرگزاری دولت: ناآرامی‌های اخیر ۵ میلیاردتومان به کنسرت‌های موسیقی خسارت زده است
خبرگزاری دولت: ناآرامی‌های اخیر ۵ میلیاردتومان به کنسرت‌های موسیقی خسارت زده است

خبرگزاری دولت: ناآرامی‌های اخیر ۵ میلیاردتومان به کنسرت‌های موسیقی خسارت زده است 🔹ایرنا، نوشت: ناآرامی‌های اخیر در کشور بسیاری از رویدادهای فرهنگی و هنری همچون کنسرت‌های موسیقی را دستخوش تغییراتی کرده، بعضی از آنها لغو و یا به زمان مناسب‌تری موکول شد، برآورد می‌شود تاکنون حدود پنج میلیارد تومان به کنسرت‌های موسیقی خسارت وارد شده […]

خبرگزاری دولت: ناآرامی‌های اخیر ۵ میلیاردتومان به کنسرت‌های موسیقی خسارت زده است

🔹ایرنا، نوشت: ناآرامی‌های اخیر در کشور بسیاری از رویدادهای فرهنگی و هنری همچون کنسرت‌های موسیقی را دستخوش تغییراتی کرده، بعضی از آنها لغو و یا به زمان مناسب‌تری موکول شد، برآورد می‌شود تاکنون حدود پنج میلیارد تومان به کنسرت‌های موسیقی خسارت وارد شده است.