خبرگزاری سوریه: سرقت ۵۵ تانکر نفت از سوریه توسط آمریکا
خبرگزاری سوریه: سرقت ۵۵ تانکر نفت از سوریه توسط آمریکا

خبرگزاری سوریه: سرقت ۵۵ تانکر نفت از سوریه توسط آمریکا 🔹 خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) امروز (دوشنبه) اعلام کرد کرد که نیروهای آمریکایی با به کارگیری ۵۵ دستگاه تانکر، نفت سرقتی از چاه های حومه الحسکه را از طریق گذرگاه غیرقانونی «المحمودیه» در حومه «الیعربیه» به خاک عراق منتقل کردند.

خبرگزاری سوریه: سرقت ۵۵ تانکر نفت از سوریه توسط آمریکا

🔹 خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) امروز (دوشنبه) اعلام کرد کرد که نیروهای آمریکایی با به کارگیری ۵۵ دستگاه تانکر، نفت سرقتی از چاه های حومه الحسکه را از طریق گذرگاه غیرقانونی «المحمودیه» در حومه «الیعربیه» به خاک عراق منتقل کردند.