خبر تبرئه الهه محمدی و نیلوفر حامدی صحت ندارد
خبر تبرئه الهه محمدی و نیلوفر حامدی صحت ندارد

ستایشی : پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی در مرحله رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی است لذا تبرئه آنها از اتهام مورد بحث را تکذیب می‌کنیم سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی گفت: پرونده در مرحله رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی است لذا تبرئه آنها از اتهام مورد بحث را تکذیب […]

ستایشی : پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی در مرحله رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی است لذا تبرئه آنها از اتهام مورد بحث را تکذیب می‌کنیم

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی گفت: پرونده در مرحله رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی است لذا تبرئه آنها از اتهام مورد بحث را تکذیب می‌کنیم. اگر چیزی باشد منعکس می‌کنیم.

به گزارش تایسیزنیوز، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی درباره اینکه وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی در مصاحبه‌ای گفتند که هیچ مصداقی از همکاری موکلشان با دولت امریکا وجود ندارد و بزودی شاهد آزادی آن‌ها هستیم، گفت: من چنین چیزی ندیدم. پرونده در مرحله رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی است لذا تبرئه آنها از اتهام مورد بحث را تکذیب می‌کنیم. اگر چیزی باشد منعکس می‌کنیم. آنچه که واجد اعتبار است، اظهارات افرادی است که در فرایند رسیدگی ذی مدخل اند و آن هم رییس دادگاه است و مطلبی از ناحیه رییس دادگاه نرسیده است.

وی افزود: شاید شما پرونده را با پرونده خانم الناز محمدی اشتباه گرفتید که از اتهام همکاری با دولت متخاصم تبرئه شد.

خبرنگار مجدد پرسید که وکلا گفتند هیچ مصداقی برای همکاری موکلشان با دولت امریکا وجود ندارد و نگفتند که تبرئه شدند که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: نظر وکیل است و مربوط به دادگاه صادر کننده است و دادگاه در مقام رسیدگی و اتخاذ تصمیم است.