خبر خوب در روز پزشک؛ بخش کرونای بیمارستان سینا خلوت شد
خبر خوب در روز پزشک؛ بخش کرونای بیمارستان سینا خلوت شد

خبر خوب در روز پزشک؛ بخش کرونای بیمارستان سینا خلوت شد 🔹دکترحسین‌کرمانپور با قرار دادن ویدیویی در صفحه شخصی گفت: به جبران پیام‌های پر مهر شما برای روزپزشک، یک خبر خوب دارم که دلم نیامد به عنوان شیرینی تقدیم وجود شما عزیزان نکنم. یادتان هست چند وقت پیش اینجا چطور پر شد؟ حالا نتیجه فرهنگ […]

خبر خوب در روز پزشک؛ بخش کرونای بیمارستان سینا خلوت شد

🔹دکترحسین‌کرمانپور با قرار دادن ویدیویی در صفحه شخصی گفت: به جبران پیام‌های پر مهر شما برای روزپزشک، یک خبر خوب دارم که دلم نیامد به عنوان شیرینی تقدیم وجود شما عزیزان نکنم. یادتان هست چند وقت پیش اینجا چطور پر شد؟ حالا نتیجه فرهنگ ملت و زحمت همکاران من در بیمارستان سینا را مشاهده کنید.