خبر فوری | مدارس تبریز حضوری است
خبر فوری | مدارس تبریز حضوری است

خبر فوری | مدارس تبریز حضوری است ▫️به دنبال پیگیری شهروندان تبریزی در خصوص فعالیت مدارس در این کلانشهر یک منبع آگاه از حضوری بودن مدارس خبر داد. ▫️در حال حاضر شاخص کیفیت هوا در تبریز ۷۹ است که بر اساس استانداردها قابل قبول است.

خبر فوری | مدارس تبریز حضوری است

▫️به دنبال پیگیری شهروندان تبریزی در خصوص فعالیت مدارس در این کلانشهر یک منبع آگاه از حضوری بودن مدارس خبر داد.

▫️در حال حاضر شاخص کیفیت هوا در تبریز ۷۹ است که بر اساس استانداردها قابل قبول است.