خبر مهم شهردار تبریز از یک طرح ترافیکی/مجتمع پزشکی شیخ الرئیس جابجا می شود
خبر مهم شهردار تبریز از یک طرح ترافیکی/مجتمع پزشکی شیخ الرئیس جابجا می شود

خبر مهم شهردار تبریز از یک طرح ترافیکی/مجتمع پزشکی شیخ الرئیس جابجا می شود یعقوب هوشیار:افزایش خودروها یکی از علل اصلی تشدید مشکلات ترافیکی است به طوری که شش سال قبل تنها ۳۵۰ هزار خودرو در تبریز وجود داشت اما هم اکنون این عدد به ۷۰۰ هزار رسیده است. در دوره مدیریت فعلی اقدامات بی‌نظیری […]

خبر مهم شهردار تبریز از یک طرح ترافیکی/مجتمع پزشکی شیخ الرئیس جابجا می شود

یعقوب هوشیار:افزایش خودروها یکی از علل اصلی تشدید مشکلات ترافیکی است به طوری که شش سال قبل تنها ۳۵۰ هزار خودرو در تبریز وجود داشت اما هم اکنون این عدد به ۷۰۰ هزار رسیده است.

در دوره مدیریت فعلی اقدامات بی‌نظیری در حوزه حمل و نقل عمومی انجام شده است

اتمام عملیات عمرانی و بهره برداری از ایستگاه های فاز ۳ خط یک مترو، خرید اتوبوس و نوسازی یک هزار تاکسی شهری مثال‌های بارزی از عزم جدی مدیریت شهری برای توسعه حمل و نقل عمومی تبریز است.

توسعه حمل و نقل عمومی تاثیر بسزایی در ترویج و فرهنگ‌ استفاده حداکثری از حمل و نقل عمومی دارد.

تبریز مرجع درمانی شمال‌غرب کشور است اما باید برای جلوگیری از ایجاد ترافیک در معابر شهری، خدمات پزشکی در ورودی های شهر خدمات ارائه کنند.
در خصوص جابجایی مجتمع پزشکی شیخ‌الرئیس با علوم پزشکی به توافق رسیده‌ایم، با مراجع قضایی نیز مذاکرتی در این رابطه انجام شده است که برای کاستن بار ترافیکی در هسته مرکزی شهر مجوز مطب و خدمات پزشکی صادر نشود