خداحافظی «واتس‌ا‌پی» محمد بنا با کشتی‌گیران
خداحافظی «واتس‌ا‌پی» محمد بنا با کشتی‌گیران

خداحافظی «واتس‌ا‌پی» محمد بنا با کشتی‌گیران 🔹محمد بنا در واتس‌اپ از شاگردانش خداحافظی کرده است و به نظر می‌رسد قصد ادامه فعالیت در تیم ملی کشتی فرنگی را ندارد.

خداحافظی «واتس‌ا‌پی» محمد بنا با کشتی‌گیران

🔹محمد بنا در واتس‌اپ از شاگردانش خداحافظی کرده است و به نظر می‌رسد قصد ادامه فعالیت در تیم ملی کشتی فرنگی را ندارد.