خداحافظی کاپیتان با مس سونگون شاید برای همیشه!
خداحافظی کاپیتان با مس سونگون شاید برای همیشه!

خداحافظی کاپیتان با مس سونگون شاید برای همیشه! ▫️در روزهای اخیر، میان فرهاد فخیم کاپیتان باتجربه مس سونگون و اسماعیل تقی‌پور سرمربی نارنجی‌پوشان ورزقانی، اختلاف و درگیری تعجب‌برانگیزی پیش‌آمد و نتیجه‌اش این شد که فخیم توسط سرمربی مس در اختیار باشگاه قرار بگیرد. ▫️این پایان ماجرا نبود؛ پس از موضوعی که بوجود آمد، فخیم در […]

خداحافظی کاپیتان با مس سونگون شاید برای همیشه!

▫️در روزهای اخیر، میان فرهاد فخیم کاپیتان باتجربه مس سونگون و اسماعیل تقی‌پور سرمربی نارنجی‌پوشان ورزقانی، اختلاف و درگیری تعجب‌برانگیزی پیش‌آمد و نتیجه‌اش این شد که فخیم توسط سرمربی مس در اختیار باشگاه قرار بگیرد.

▫️این پایان ماجرا نبود؛ پس از موضوعی که بوجود آمد، فخیم در باشگاه مس سونگون حاضر شد و قراردادش را بعد از سال‌ها با نارنجی‌پوشان ورزقانی فسخ کرد و از این تیم جدا شد؛ با توجه به سن بالای فرهاد فخیم و نزدیک‌شدن وی به روزهای خداحافظی از دوران بازیگری، شاید فخیم را دیگر در مس سونگون نبینیم.