خروج اولین گروه از مردم ارمنی قره باغ به سمت ارمنستان
خروج اولین گروه از مردم ارمنی قره باغ به سمت ارمنستان

مشاور رئیس جمهوری ” آرتساخ” – که به طور یکجانبه توسط ارامنه قره باغ اعلام شد – گفت: “مردم ما نمی خواهند به عنوان بخشی از آذربایجان زندگی کنند و ۹۹٫۹ درصد ترجیح می دهند سرزمین تاریخی ما را ترک کنند.” اولین گروه از مردم ارمنی منطقه قره باغ روز یکشنبه با ترک این منطقه […]

مشاور رئیس جمهوری ” آرتساخ” – که به طور یکجانبه توسط ارامنه قره باغ اعلام شد – گفت: “مردم ما نمی خواهند به عنوان بخشی از آذربایجان زندگی کنند و ۹۹٫۹ درصد ترجیح می دهند سرزمین تاریخی ما را ترک کنند.”

اولین گروه از مردم ارمنی منطقه قره باغ روز یکشنبه با ترک این منطقه خود را به ارمنستان رساندند. 

به گزارش تایسیزنیوز، این اتفاق تنها چند روز پس از پیروزی برق آسای ارتش آذربایجان بر نیروهای ارمنی قره باغ در این منطقه مورد مناقشه رخ داد.

 رسانه‌های ارمنستان و روسیه امروز صحنه‌هایی از ورود اولین دسته از ارامنه قره‌باغ به ارمنستان را منتشر کردند. این اتفاق در اجرای توافقنامه توقف درگیری‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارامنه قره باغ صورت می گیرد.

رهبری منطقه قره باغ به رویترز گفته است که ارمنی های این منطقه به ارمنستان خواهند رفت زیرا آنها نمی خواهند به عنوان بخشی از آذربایجان زندگی کنند و از پاکسازی قومی هراس دارند.