خروج سفیر‌ و دیپلماتهای آذربایجان از تهران
خروج سفیر‌ و دیپلماتهای آذربایجان از تهران

خروج سفیر‌ و دیپلماتهای آذربایجان از تهران 🔹خبرگزاری‌های آذربایجان با انتشار این تصویر از تخلیه سفارت کشورشان در تهران خبر دادند . 🔹دیپلمات‌ها و اعضای سفارت آذربایجان با هواپیمایی که پیکر سرتیم حفاظت این سفارت خانه را حمل می‌کرد ، تهران زا با مقصد باکو‌ ترک کردند

خروج سفیر‌ و دیپلماتهای آذربایجان از تهران

🔹خبرگزاری‌های آذربایجان با انتشار این تصویر از تخلیه سفارت کشورشان در تهران خبر دادند .

🔹دیپلمات‌ها و اعضای سفارت آذربایجان با هواپیمایی که پیکر سرتیم حفاظت این سفارت خانه را حمل می‌کرد ، تهران زا با مقصد باکو‌ ترک کردند