خریداری ۳۲۰ هزار و ۸۲۲ تن گندم در آذربایجان‌شرقی
خریداری ۳۲۰ هزار و ۸۲۲ تن گندم در آذربایجان‌شرقی

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد؛ خریداری ۳۲۰ هزار و ۸۲۲ تن گندم در آذربایجان‌شرقی رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: تاکنون ۳۲۰ هزار و ۸۲۲ تن گندم در استان به صورت تضمینی و بذری از کشاورزان استان آذربایجان‌شرقی خریداری شده است. به گزارش تایسیز نیوز، اکبر فتحی در گفت‌وگو با خبرنگاران گندم خریداری شده استان […]

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد؛

خریداری ۳۲۰ هزار و ۸۲۲ تن گندم در آذربایجان‌شرقی

خریداری ۳۲۰ هزار و ۸۲۲ تن گندم در آذربایجان‌شرقی

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: تاکنون ۳۲۰ هزار و ۸۲۲ تن گندم در استان به صورت تضمینی و بذری از کشاورزان استان آذربایجان‌شرقی خریداری شده است.

به گزارش تایسیز نیوز، اکبر فتحی در گفت‌وگو با خبرنگاران گندم خریداری شده استان در مدت مشابه سال گذشته را ۱۷۱ هزار و ۲۴۶ تن اعلام نمود و گفت: ۲۷۲ هزار و ۱۴۰ تن از گندم خریداری شده تا به امروز، از سوی شرکت غله، ۳۱ هزار و ۷۱۸ تن از سوی سازمان تعاون روستایی استان و ۱۶ هزار و ۹۶۴ تن نیز بصورت بذری از کشاورزان آذربایجان‌شرقی خریداری شده است.

وی افزایش تولید و خرید گندم در آذربایجان‌شرقی را از دستاوردهای دولت سیزدهم دانست و از شکست رکورد ۶ ساله گندم در این استان خبر داد و افزود: همچنین تاکنون چهار هزار و ۵۰ تن دانه‌های روغنی کلزا از کشاورزان استان خریداری شده و ۲۳۳ میلیارد ریال از وجوه کلزاکاران استان معادل ۳۸ درصد پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: تاکنون ۳۲۰ هزار و ۸۲۲ تن گندم در استان به صورت تضمینی و بذری از کشاورزان استان آذربایجان‌شرقی خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۷ درصد بیشتر شده است.