خزعلی: پسرم به زودی به ایران باز می‌گردد
خزعلی: پسرم به زودی به ایران باز می‌گردد

خزعلی: پسرم به زودی به ایران باز می‌گردد معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور: شاید صحیح نباشد ولی باید از رسانه های مختلف گله کنم که خبر دروغ و کذب را منتشر کردند چه در مورد بحث مهاجرت که پسر من به هیچ‌وجه قصد مهاجرت نداشته و به زودی باز خواهد گشت و چه […]

خزعلی: پسرم به زودی به ایران باز می‌گردد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور: شاید صحیح نباشد ولی باید از رسانه های مختلف گله کنم که خبر دروغ و کذب را منتشر کردند چه در مورد بحث مهاجرت که پسر من به هیچ‌وجه قصد مهاجرت نداشته و به زودی باز خواهد گشت و چه در بحث فیلترشکن، به هیچ وجه سفر ایشان ارتباط به فیلترشکن و وی پی ان نبوده و ایشان هیچ ربطی به فیلترشکن و وی پی ان نداشته است