خسارات زلزله در خوی
خسارات زلزله در خوی

خسارات زلزله در خوی هم‌اکنون ۱۵ تیم ارزیاب هلال‌احمر برای ارزیابی میزان خسارات حادثه به محل اعزام شدند‌ و تمامی پایگاه‌های هلال‌احمر استان به حالت آماده باش درآمدند.

خسارات زلزله در خوی

هم‌اکنون ۱۵ تیم ارزیاب هلال‌احمر برای ارزیابی میزان خسارات حادثه به محل اعزام شدند‌ و تمامی پایگاه‌های هلال‌احمر استان به حالت آماده باش درآمدند.