خسارت زلزله ترکیه به میراث جهانی یونسکو در سوریه
خسارت زلزله ترکیه به میراث جهانی یونسکو در سوریه

خسارت زلزله ترکیه به میراث جهانی یونسکو در سوریه 🔹زلزله شدید ۷.۴ ریشتری در ترکیه به «قلعه حلب»، کاخ قرون سطایی واقع در سوریه که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، خسارت‌هایی وارد کرد.

خسارت زلزله ترکیه به میراث جهانی یونسکو در سوریه

🔹زلزله شدید ۷.۴ ریشتری در ترکیه به «قلعه حلب»، کاخ قرون سطایی واقع در سوریه که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، خسارت‌هایی وارد کرد.