خضریان: استیضاح وزیر آموزش و پرورش را پیگیری می کنم
خضریان: استیضاح وزیر آموزش و پرورش را پیگیری می کنم

خضریان: استیضاح وزیر آموزش و پرورش را پیگیری می کنم علی خضریان، نماینده تهران در مجلس اعلام کرد استیضاح وزیر آموزش پرورش را پیگیری می‌کند. او ضمن اعلام این تصمیم از بی‌باوری وزیر آموزش و پرورش به عدالت آموزشی و باور وی به طبقاتی شدن آموزش انتقاد کرد. رضامراد صحرایی، پیشتر در یک گفت‌وگوی تلویزیونی […]

خضریان: استیضاح وزیر آموزش و پرورش را پیگیری می کنم

علی خضریان، نماینده تهران در مجلس اعلام کرد استیضاح وزیر آموزش پرورش را پیگیری می‌کند.

او ضمن اعلام این تصمیم از بی‌باوری وزیر آموزش و پرورش به عدالت آموزشی و باور وی به طبقاتی شدن آموزش انتقاد کرد.

رضامراد صحرایی، پیشتر در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفته بود: «برای ماشین مدل بالا هم باید پول بیشتری بدهید، شاید خانواده دنبال چیز دیگری است و می‌خواهد بچه‌اش را کارگردان هم بکند، آن دیگر هزینه‌اش با ما نیست.»