خطیب جمعه تبریز: دشمن به دنبال سوءاستفاده از «چهارشنبه سوری» است
خطیب جمعه تبریز: دشمن به دنبال سوءاستفاده از «چهارشنبه سوری» است

خطیب جمعه تبریز: دشمن به دنبال سوءاستفاده از «چهارشنبه سوری» است آل هاشم، امام جمعه تبریز با اشاره به فرارسیدن جشن چهارشنبه آخر سال با تاکید بر رعایت نکات ایمنی، گفت: از خانواده‌ها درخواست می‌کنم تا از بچه‌هایشان مراقبت کنند؛ امسال خطر بیشتر است و احتمال دارد دشمن از این فرصت سوء استفاده کند تا […]

خطیب جمعه تبریز: دشمن به دنبال سوءاستفاده از «چهارشنبه سوری» است

آل هاشم، امام جمعه تبریز با اشاره به فرارسیدن جشن چهارشنبه آخر سال با تاکید بر رعایت نکات ایمنی، گفت: از خانواده‌ها درخواست می‌کنم تا از بچه‌هایشان مراقبت کنند؛ امسال خطر بیشتر است و احتمال دارد دشمن از این فرصت سوء استفاده کند تا نقشه‌های خود را عملی سازد.

https://t.me/sharvandtabriz