خلوتی اقامتگاه‌های گردشگری استان آذربایجان‌شرقی!
خلوتی اقامتگاه‌های گردشگری استان آذربایجان‌شرقی!

تکمیل ظرفیت اقامتگاه‌های ۱۳ استان/ خلوتی اقامتگاه‌های گردشگری استان آذربایجان‌شرقی! مدیرکل توسعه گردشگری داخلی:تاکنون ظرفیت اقامتگاه‌های رسمی در مراکز ۱۳ استانِ اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کرمان، گیلان، لرستان، مازندران، هرمزگان و یزد، بیش از ۹۰ درصد تکمیل شده است. بنابراین به مسافران پیشنهاد می‌شود شهرهای خلوت‌تر را برای […]

تکمیل ظرفیت اقامتگاه‌های ۱۳ استان/ خلوتی اقامتگاه‌های گردشگری استان آذربایجان‌شرقی!

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی:تاکنون ظرفیت اقامتگاه‌های رسمی در مراکز ۱۳ استانِ اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کرمان، گیلان، لرستان، مازندران، هرمزگان و یزد، بیش از ۹۰ درصد تکمیل شده است.

بنابراین به مسافران پیشنهاد می‌شود شهرهای خلوت‌تر را برای اقامت انتخاب کنند تا در هفته نخست نوروز با مشکل اقامت مواجه نشوند.