خمز: می‌خواهیم با برد مقابل استقلال، پیروزی‌های متوالی را شروع کنیم
خمز: می‌خواهیم با برد مقابل استقلال، پیروزی‌های متوالی را شروع کنیم

خمز: می‌خواهیم با برد مقابل استقلال، پیروزی‌های متوالی را شروع کنیم سرمربی تیم فوتبال تراکتور: بازی به بازی پیشرفت می‌کنیم و می‌خواهیم با برد مقابل استقلال خوزستان، پیروزی‌های متوالی را شروع کنیم.

خمز: می‌خواهیم با برد مقابل استقلال، پیروزی‌های متوالی را شروع کنیم

سرمربی تیم فوتبال تراکتور: بازی به بازی پیشرفت می‌کنیم و می‌خواهیم با برد مقابل استقلال خوزستان، پیروزی‌های متوالی را شروع کنیم.