خمز: هواداران نگران آلوز نباشند
خمز: هواداران نگران آلوز نباشند

واکنش سرمربی تراکتور به حواشی/ خمز: هواداران نگران آلوز نباشند پاکو خمز‌، سرمربی تراکتور در گفت‌وگو با برنامه نوروز فوتبالی؛فضای مجازی برای من مهم نیست. من با آلوز جلسه داشتم و نتیجه جلسه خصوصی است. هواداران تراکتور در خصوص آلوز هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند.                       

واکنش سرمربی تراکتور به حواشی/ خمز: هواداران نگران آلوز نباشند

پاکو خمز‌، سرمربی تراکتور در گفت‌وگو با برنامه نوروز فوتبالی؛فضای مجازی برای من مهم نیست. من با آلوز جلسه داشتم و نتیجه جلسه خصوصی است.

هواداران تراکتور در خصوص آلوز هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند.