خنثی‌سازی مداوم حمله‌های دزدان دریایی علیه کشتی‌های کشورمان
خنثی‌سازی مداوم حمله‌های دزدان دریایی علیه کشتی‌های کشورمان

🔻خنثی‌سازی مداوم حمله‌های دزدان دریایی علیه کشتی‌های کشورمان 🔹ناخدا یکم ابراهیمی، فرمانده ناوشکن جماران در ارتباط تصویری – که از عرشه این ناوشکن به‌صورت زنده برقرار شد – از خنثی‌سازی مداوم حمله‌های دزدان دریایی علیه کشتی‌های کشورمان در آب‌های آزاد خبر داد. 🔹ناوشکن بومی جماران هم اکنون به منظور برقراری امنیت کشتی‌های ایرانی و انجام […]

🔻خنثی‌سازی مداوم حمله‌های دزدان دریایی علیه کشتی‌های کشورمان

🔹ناخدا یکم ابراهیمی، فرمانده ناوشکن جماران در ارتباط تصویری – که از عرشه این ناوشکن به‌صورت زنده برقرار شد – از خنثی‌سازی مداوم حمله‌های دزدان دریایی علیه کشتی‌های کشورمان در آب‌های آزاد خبر داد.

🔹ناوشکن بومی جماران هم اکنون به منظور برقراری امنیت کشتی‌های ایرانی و انجام عملیات‌های دریایی در دریای عدن حضور دارد. این ناوشکن بارها مأموریت‌های مختلفی را در دریاهای آزاد برگزار و با موفقیت به میهن بازگشته است.