خودروهای پلاک موقت شماره‌گذاری نمی‌شوند
خودروهای پلاک موقت شماره‌گذاری نمی‌شوند

خودروهای پلاک موقت شماره‌گذاری نمی‌شوند معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور: 🔹اخیرا در فضای مجازی شاهد تبلیغاتی مبنی بر خرید و فروش خودروهای دارای پلاک گذر موقت هستیم، غافل از اینکه این خودروها هیچوقت شماره گذاری نخواهند شد.

خودروهای پلاک موقت شماره‌گذاری نمی‌شوند

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور: 🔹اخیرا در فضای مجازی شاهد تبلیغاتی مبنی بر خرید و فروش خودروهای دارای پلاک گذر موقت هستیم، غافل از اینکه این خودروها هیچوقت شماره گذاری نخواهند شد.