خودکشی دوباره در مجتمع تجاری نگین معالی آباد شیراز
خودکشی دوباره در مجتمع تجاری نگین معالی آباد شیراز

خودکشی دوباره در مجتمع تجاری نگین معالی آباد شیراز متاسفانه امروز صبح یک پسر جوان خود را از بالای مجتمع نگین به پایین پرت کرد که سریعا به بیمارستان منتقل شد و ازسرنوشتش فعلا اطلاعی دردسترس نیست. در مدت زمان کمتر از یکماه این دومین خودکشی در مجتمع تجاری نگین شیراز است!

خودکشی دوباره در مجتمع تجاری نگین معالی آباد شیراز

متاسفانه امروز صبح یک پسر جوان خود را از بالای مجتمع نگین به پایین پرت کرد که سریعا به بیمارستان منتقل شد و ازسرنوشتش فعلا اطلاعی دردسترس نیست.

در مدت زمان کمتر از یکماه این دومین خودکشی در مجتمع تجاری نگین شیراز است!