داروی کووید-۱۹ ساخت محققان کشور در انتظار تأیید برای پیوستن به پروتکل‌های درمانی
داروی کووید-۱۹ ساخت محققان کشور در انتظار تأیید برای پیوستن به پروتکل‌های درمانی

داروی کووید-۱۹ ساخت محققان کشور در انتظار تأیید برای پیوستن به پروتکل‌های درمانی 🔹فناوران پارک علم و فناوری استان قزوین و دانشگاه علوم پزشکی قزوین موفق به دستیابی به دانش فنی تولید داروی آیورمکتین در داخل کشور شدند. 🔹فناوران پارک علم و فناوری قزوین و دانشگاه علوم پزشکی قزوین پس از طی مراحل علمی و […]

داروی کووید-۱۹ ساخت محققان کشور در انتظار تأیید برای پیوستن به پروتکل‌های درمانی

🔹فناوران پارک علم و فناوری استان قزوین و دانشگاه علوم پزشکی قزوین موفق به دستیابی به دانش فنی تولید داروی آیورمکتین در داخل کشور شدند.

🔹فناوران پارک علم و فناوری قزوین و دانشگاه علوم پزشکی قزوین پس از طی مراحل علمی و کسب مجوزات لازم، با همکاری یکی از شرکتهای داروسازی اقدام به تولید اولیه این دارو کردند.

🔹مطالعات کار آزمایی بالینی دارو با همکاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین بر روی بیماران مبتلا به کووید -۱۹ در ۵ بیمارستان استان‌های قزوین و خوزستان انجام شد و نتایج این طرح مؤید اثربخشی چشمگیر این دارو در کاهش مدت زمان بستری، کوتاه کردن زمان نیاز به اکسیژن کمکی، بهبود فاکتورهای خونی و همچنین کاهش بسیار چشمگیر میزان مرگ و میر بوده است.