*داوران جوان تبریزی در کلینیک داوری بسکتبال*
*داوران جوان تبریزی در کلینیک داوری بسکتبال*

*داوران جوان تبریزی در کلینیک داوری بسکتبال* دو داور جوان آذربایجان شرقی در کلینیک دانش افزایی داوری فدراسیون بسکتبال حضور یافتند. خانم آیسان رشتبری و آقایرضا کوهی دو داور جوان استان بنابر دعوت فدراسیون در این كلينيك یک روزه تحت عنوان “کلینیک داوران جوان كشور” حضور یافتند. مدرس کلینیک مذکور وليد مارسل از کشور لبنان […]

*داوران جوان تبریزی در کلینیک داوری بسکتبال*

دو داور جوان آذربایجان شرقی در کلینیک دانش افزایی داوری فدراسیون بسکتبال حضور یافتند.

خانم آیسان رشتبری و آقایرضا کوهی دو داور جوان استان بنابر دعوت فدراسیون در این كلينيك یک روزه تحت عنوان “کلینیک داوران جوان كشور” حضور یافتند. مدرس کلینیک مذکور وليد مارسل از کشور لبنان بود و کلینیک در محل تالار بسکتبال فدراسیون برگزار شد.