دایره پناهندگان افغان بزرگ‌تر می‌شود
  دایره پناهندگان افغان بزرگ‌تر می‌شود

🔘  دایره پناهندگان افغان بزرگ‌تر می‌شود ⬅️  نگار گرامی، نماینده برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در ایران:   نماینده برنامه جهانی غذای سازمان ملل در ایران می‌گوید ۱۱۰۰پناهنده افغان جدید به آنها معرفی شده و پس از پایان سرشماری، احتمال افزایش این افراد هم زیاد است. 🔺 سالانه کمتر از ۱۰۰۰ نفر به افغانستان باز […]

🔘  دایره پناهندگان افغان بزرگ‌تر می‌شود

⬅️  نگار گرامی، نماینده برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در ایران:   نماینده برنامه جهانی غذای سازمان ملل در ایران می‌گوید ۱۱۰۰پناهنده افغان جدید به آنها معرفی شده و پس از پایان سرشماری، احتمال افزایش این افراد هم زیاد است.

🔺 سالانه کمتر از ۱۰۰۰ نفر به افغانستان باز می‌‌گردند و اغلب مربوط به مهاجران خارج از مهمان‌شهرها هستند.

🔺 پناهندگان جزو اقشار ضعیف جامعه‌اند، اغلب شغل‌شان کارگری و روزمزد است و در دوران کرونا به‌دلیل محدودیت‌ حضور فیزیکی در محیط‌های کاری، اغلب درآمدشان را از دست دادند.

🔺 پناهندگان مورد حمایت برنامه جهانی غذا در ایران، در ۲۰مهمان‌شهری که در ۱۳استان مستقر است، زندگی می‌کنند.

🔺 ما تا سال۲۰۰۳، ۸۰هزار پناهنده در کشور داشتیم که نیمی‌ از آنها عراقی بودند. با سقوط صدام، نزدیک به ۴۰هزار نفرشان حتی به‌صورت شبانه و خیلی سریع، به کشورشان بازگشتند. اما در ارتباط با افغان‌ها مسئله متفاوت است.