دبیرکل سازمان ملل: توافق مرزی آبی میان لبنان و اسرائیل باعث افزایش ثبات در منطقه است
دبیرکل سازمان ملل: توافق مرزی آبی میان لبنان و اسرائیل باعث افزایش ثبات در منطقه است

🔻دبیرکل سازمان ملل: توافق مرزی آبی میان لبنان و اسرائیل باعث افزایش ثبات در منطقه است 🔹آنتونیو گوترش توافق مرزی آبی میان لبنان و رژیم صهیونیستی را باعث افزایش ثبات در منطقه غرب آسیا دانست. دبیرکل سازمان ملل اظهار داشت که این نهاد بین المللی در صورت درخواست طرفین، همچنان متعهد به کمک به آنها […]

🔻دبیرکل سازمان ملل: توافق مرزی آبی میان لبنان و اسرائیل باعث افزایش ثبات در منطقه است

🔹آنتونیو گوترش توافق مرزی آبی میان لبنان و رژیم صهیونیستی را باعث افزایش ثبات در منطقه غرب آسیا دانست. دبیرکل سازمان ملل اظهار داشت که این نهاد بین المللی در صورت درخواست طرفین، همچنان متعهد به کمک به آنها است.