دبیری:جذب سرمایه گذاران واقعی هدف اصلی برگزاری “همایش بین المللی سرمایه گذاری تبریز ۲۰۲۳”
دبیری:جذب سرمایه گذاران واقعی هدف اصلی برگزاری “همایش بین المللی سرمایه گذاری تبریز ۲۰۲۳”

رئیس شورای شهر تبریز:جذب سرمایه گذاران واقعی هدف اصلی برگزاری “همایش بین المللی سرمایه گذاری تبریز ۲۰۲۳” رئیس شورای شهر تبریز، گفت: با استفاده از بسته های سرمایه گذاری و بکارگیری سیاست‌های تشویقی، می بایست سرمایه‌گذار واقعی را جذب کنیم نه کسانی که بصورت پیمانکاری وارد می شوند. شهرام دبیری در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: […]

رئیس شورای شهر تبریز:جذب سرمایه گذاران واقعی هدف اصلی برگزاری “همایش بین المللی سرمایه گذاری تبریز ۲۰۲۳”

رئیس شورای شهر تبریز، گفت: با استفاده از بسته های سرمایه گذاری و بکارگیری سیاست‌های تشویقی، می بایست سرمایه‌گذار واقعی را جذب کنیم نه کسانی که بصورت پیمانکاری وارد می شوند.

شهرام دبیری در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: طی ۲ سال آینده شاهد تحولات بزرگی در بخش سرمایه گذاری تبریز خواهیم بود.وی تصریح کرد: تلاش می کنیم همایش سرمایه گذاری تبریز ۲۰۲۳ بصورت کاربردی و دارای تاثیرات ماندگار باشد.

شهرام دبیری افزود: میثاق نامه ای بین مسئولان استانی و سرمایه‌گذاری برای متحول کردن این بخش منعقد شده که با بهره گیری از امکانات و پتانسیل های تمام ارگان های دخیل بتوانیم همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری تبریز ۲۰۲۳ را به تاثیرگذارترین شکل ممکن برگزار کنیم.