دبیر شورای انقلاب فرهنگی: در میان ۱۱۴ هزار مدرسه ۲ صدم درصد مدارس دچار اتفاقاتی بوده‌اند
دبیر شورای انقلاب فرهنگی: در میان ۱۱۴ هزار مدرسه ۲ صدم درصد مدارس دچار اتفاقاتی بوده‌اند

🔻دبیر شورای انقلاب فرهنگی: در میان ۱۱۴ هزار مدرسه ۲ صدم درصد مدارس دچار اتفاقاتی بوده‌اند عاملی:صنعت رسانه‌ای دشمن در حوادث اخیر، بزرگنمایی رقم زد که برای بیان مسأله برخی افراد و مسئولین را هم تحت تأثیر قرار داد 🔹در مدارس سمپاد کمتر از انگشتان دست، مسائل گذرا اتفاق افتاده است؛ در میان ۱۱۴ هزار […]

🔻دبیر شورای انقلاب فرهنگی: در میان ۱۱۴ هزار مدرسه ۲ صدم درصد مدارس دچار اتفاقاتی بوده‌اند

عاملی:صنعت رسانه‌ای دشمن در حوادث اخیر، بزرگنمایی رقم زد که برای بیان مسأله برخی افراد و مسئولین را هم تحت تأثیر قرار داد

🔹در مدارس سمپاد کمتر از انگشتان دست، مسائل گذرا اتفاق افتاده است؛ در میان ۱۱۴ هزار مدرسه کشور نیز حدود ۲ صدم درصد مدارس دچار اتفاقاتی بوده‌اند، ولی صنعت رسانه‌ای دشمن آن را به تمام نظام تعلیم و تربیت کشور تعمیم می‌دهد.