دبیر کمیته کشاورزی مجمع تشخیص: مهاجرت بزرگ تا سال ۲۰۵۰ اتفاق خواهد افتاد
دبیر کمیته کشاورزی مجمع تشخیص: مهاجرت بزرگ تا سال ۲۰۵۰ اتفاق خواهد افتاد

🔻دبیر کمیته کشاورزی مجمع تشخیص: مهاجرت بزرگ تا سال ۲۰۵۰ اتفاق خواهد افتاد / ۱۷ ماه طول می کشد که غذای ۱۲ ماه مردم تهیه شود، این یک فاجعه است! محمد بازرگان، دبیر کارگروه آب و محیط زیست کمیته کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام:مشکلات آب و خاک کشور فاصله چندانی تا تبدیل شدن به بحران […]

🔻دبیر کمیته کشاورزی مجمع تشخیص: مهاجرت بزرگ تا سال ۲۰۵۰ اتفاق خواهد افتاد / ۱۷ ماه طول می کشد که غذای ۱۲ ماه مردم تهیه شود، این یک فاجعه است!

محمد بازرگان، دبیر کارگروه آب و محیط زیست کمیته کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام:مشکلات آب و خاک کشور فاصله چندانی تا تبدیل شدن به بحران ندارد. در صورت ادامه وضعیت کنونی، تا سال ۲۰۵۰ مردم از استان های جنوبی مجبور به مهاجرت به استان های شمالی‌تر می شوند.

🔹این مهاجرت موجب تشدید مشکلات برای بخش دیگری از سرزمین می شود و ما به جایی خواهیم رسید که دیگر جای خواب برای انسان نیست، چه برسد به غذا!

🔹وقتی دولت‌ها خود را مالک منابع بداند، هرطور بخواهد رفتار می کنند، بدون اینکه جایگاهی برای پاسخگویی قائل شوند. 

🔹به همان تعداد که چاه از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۴ ایجاد شد، از سال ۱۳۸۴ به بعد چاه غیر مجاز حفر شد تا جایی که امروز شاهد  فاجعه در مدیریت منابع آب زیرزمینی هستیم.

🔹دولت سیزدهم از طرح رشد جمعیت و ساخت یک میلیون مسکن سخن گفته است درحالی که هم اکنون در تامین آب بسیاری از شهرها مشکل داریم.

🔹در ایران ۱۷ ماه زمان نیاز است که غذای ۱۲ ماه مردم تهیه شود، این یک فاجعه است و هر روز این رقم بیشتر می شود.