دختر ایلامی رکورد پرتاب وزنه را شکست
دختر ایلامی رکورد پرتاب وزنه را شکست

دختر ایلامی رکورد پرتاب وزنه را شکست 🔹در روز نخست دوومیدانی قهرمانی نوجوانان دختر کشور در تهران، الهه علیزاده توانست رکورد ملی پرتاب وزنه نوجوانان را بشکند. 🔹ورزشکار ایلامی با رکورد ۱۳ متر و ۷۸ سانتی متر توانست رکورد پیشین که با ۱۳ متر و ۷۶ سانتی‌متر در اختیار زهرا بختیاری بود را ارتقا بخشد.

دختر ایلامی رکورد پرتاب وزنه را شکست

🔹در روز نخست دوومیدانی قهرمانی نوجوانان دختر کشور در تهران، الهه علیزاده توانست رکورد ملی پرتاب وزنه نوجوانان را بشکند.

🔹ورزشکار ایلامی با رکورد ۱۳ متر و ۷۸ سانتی متر توانست رکورد پیشین که با ۱۳ متر و ۷۶ سانتی‌متر در اختیار زهرا بختیاری بود را ارتقا بخشد.