دختر تبریزی طلای تورنمنت ریاضی چین را از آن خود کرد
دختر تبریزی طلای تورنمنت ریاضی چین را از آن خود کرد

دختر تبریزی طلای تورنمنت ریاضی چین را از آن خود کرد پانیذ ژرفا دانش آموز تبریزی توانست در رقابت با  نمایندگان بیش از سی کشور جهان در کشور چین با کسب رتبه نخست مدال طلا را به گردن آویزد.این گزارش می افزاید ؛ قبلا پانیذ ژرفا که در پایه دهم تجربی به تحصیل خواهد پرداخت […]

دختر تبریزی طلای تورنمنت ریاضی چین را از آن خود کرد

پانیذ ژرفا دانش آموز تبریزی توانست در رقابت با  نمایندگان بیش از سی کشور جهان در کشور چین با کسب رتبه نخست مدال طلا را به گردن آویزد.این گزارش می افزاید ؛ قبلا پانیذ ژرفا که در پایه دهم تجربی به تحصیل خواهد پرداخت ؛  مدال های متعدد بین المللی را در تورنمنت های بین المللی سنگاپور و استانبول کسب کرده نماید.